Peru

 

Casa familiar Pachachaca video

Casa familiar Pachachaca video

Maak via deze video kennis met Pachachaca en de mensen er achter.

En bezoek ook eens de Pachachaca website en de socials:

Pachachaca project

Pachachaca project

Over de regio

Het project Pachachaca, dat door Yoreem wordt ondersteund, heeft haar basis in het plaatsje Calca, hoofdstad van de gelijknamige provincie, in de regio Cusco. De provincie Calca telt circa 65.000 inwoners.
Ondanks de fraaie ligging, de vele natuurlijke bronnen en de levendige cultuur, heerst er veel armoede, met alle sociale gevolgen van dien: een groot aantal kinderen groeit op in een instabiele en onveilige thuissituatie. Een aantal van hen kan dan ook niet thuis wonen. Degenen die wel thuis opgroeien, ondervinden in veel gevallen geweld of leven in een staat van verwaarlozing.

Begeleiding van buitenaf bestaat niet voor deze gezinnen. De kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten. Armoede: vergelijkbaar met Congo en Bangladesh. De cijfers spreken boekdelen: 68,5% van de bevolking van de provincie Calca kent armoede, 37,1% leeft zelfs in extreme armoede.

In de nabijgelegen gemeenschappen in de aangrenzende provincie Lares, zijn de cijfers nog dramatischer: 89,8% leeft in armoede en 63,2% in extreme armoede. De provincie Calca kent een Human Development Index van 0,55. het analfabetisme onder mannen is 12,5 procent, onder vrouwen is dit zelfs 31,7 procent. Ruim 55 procent van de kinderen in Calca volgt alleen basisonderwijs. Bijna 42 procent van de kinderen in Calca is ondervoed. 68,9 Procent van de vrouwen in Peru heeft te maken gehad met fysiek of seksueel geweld.

Pachachaca

Het project Pachachaca is in 2006 opgezet door een Nederlands echtpaar als kindertehuis. In juli 2016 is de leiding overgedragen aan het Nederlands-Peruaanse echtpaar Liesbeth Kerstens en Pavel Marmanillo. Beiden met een grote internationale ervaring in het begeleiden van mensen in moeilijke omstandigheden. 

Zij bieden warmte, structuur, rust en professionele begeleiding. Zij hebben geconstateerd dat de vraag om plaatsing in het gezinshuis door de kinderrechter zo groot is, dat daaraan niet voldaan kan worden.
Er wordt nu dan ook stevig ingezet op ambulante begeleiding ter preventie en om situaties duurzaam te verbeteren en de familierelaties en –verantwoordelijkheden zoveel mogelijk zichtbaar te maken en houden. 

De volgende programmalijnen zijn geformuleerd:

1) Pachachaca gezinshuis

Kinderen die thuis echt niet meer veilig zijn, worden door de kinderrechter uit huis geplaatst. Helaas zijn kinderen die in Peru in een tehuis opgroeien over het algemeen slecht af.
Pachachaca wil laten zien dat het anders kan. De kinderen krijgen een deskundige begeleiding in een warm en veilig pedagogisch klimaat, waarbij veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling en het opdoen van allerlei vaardigheden die helpen om later een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Daarnaast is er veel oog voor de relatie met de omgeving. Op allerlei manieren worden de kinderen gestimuleerd het contact met hun familie en de gemeenschap te onderhouden en om zich in te zetten voor hun omgeving. Het doel is uiteindelijk dat de kinderen van Pachachaca uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die hun weg vinden in de Peruaanse maatschappij.

2) Gemeenschapshuis

Elke zaterdag opent Pachachaca haar deuren voor 50 kinderen uit de buurt. In de zomervakantie (in januari/februari, vanwege de ligging van Peru op het Zuidelijk halfrond) nemen jaarlijks 80 kinderen actief deel aan workshops.
Vaak kunnen de kinderen overdag niet thuis terecht en hangen zij zonder begeleiding op straat rond of zijn zij gedwongen te werken om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Pachachaca biedt deze kinderen een plek waar zij zich veilig voelen, kunnen spelen en worden begeleid bij hun ontwikkeling. 20 kinderen worden bovendien dagelijks intensief begeleid bij hun huiswerk en nemen deel aan workshops gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en participatie in de buurt.

3) Ambulante hulpverlening en activiteiten in de gemeenschap

Naast activiteiten voor kinderen uit de buurt, zullen de ouders actief worden begeleid bij de opvoeding van hun kinderen en worden betrokken bij de activiteiten van Pachachaca. De 15 meest kwetsbare gezinnen uit de buurt, zo’n 60-75 personen in totaal, worden intensief begeleid door een ervaren psychologe en een sociaal werkster die bekend zijn met de omgeving.

Pachachaca wordt daarbij op afstand gecoacht door de Nederlandse organisatie TriviumLindenhof, expert op het vlak van opvang en ambulante begeleiding. Ook zet Pachachaca zich in voor de inwoners uit de buurt en omliggende gemeenschappen in het algemeen.

Met de kinderen van Pachachaca en bewoners van de gemeenschappen waar zij zijn geboren worden daarom vier keer per jaar activiteiten georganiseerd ter bevordering van de ontwikkeling van deze gemeenschappen, waarbij de kinderen een actieve rol krijgen in de organisatie en uitvoering.

Op deze manier levert Pachachaca niet alleen een bijdrage aan de levensomstandigheden in de buurt of in de desbetreffende gemeenschappen, maar wordt bovendien de band van de kinderen met hun achtergrond en familie hersteld en de sociale betrokkenheid van de kinderen vergroot.

Kleine projecten in de regio Calca – kleine bedragen – groot verschil

Yoreem is in 2014 in contact gekomen met Ortwin Hutten, docent aan de Hogeschool Utrecht, die veelvuldig reist naar Peru, waar hij jarenlang actief betrokken is geweest bij onderwijskundige ontwikkelingsprojecten. Peru is zijn tweede vaderland geworden en Ortwin beschikt daar over een relevant netwerk.

Sinds 2015 steunt Yoreem hem in zijn streven om met relatief weinig geld een groot verschil te maken voor individuele gezinnen of personen in de hooggelegen gebieden rond Calca.
Zo worden kinderen/jongeren ondersteund in hun opleiding en alleenstaande ouders geholpen bij het vinden van werk en goede kinderopvang. 

Projectplan Pachachaca

Projectplan Pachachaca

Lees hier het volledige projectplan 2017 en 2018, projectplan 2019, projectplan 2020 en projectplan 2021.

Pachachaca brochure

Pachachaca brochure

In deze brochure leest u wat het weeshuis betekent en hoe u kunt steunen.