Yoreem foundation

Centre Hélène project

In Messaména in Oost-Kameroen heeft Yoreem van 2009 tot 2018 de school Centre Hélène gesteund waar zo’n vijftien tot twintig meisjes tussen de veertien en achttien jaar les krijgen om te voorkomen dat zij de aansluiting missen met de samenleving. Het doel was de meisjes gedurende twee jaar in een veilige omgeving vaardigheden te leren en hun zelfbewustzijn en weerbaarheid te ontwikkelen. Yoreem betaalde sinds 2009 de salarissen van de leerkrachten. Daarnaast heeft Yoreem met een eenmalige gift de bouw van een keuken en een naaiatelier met daarnaast slaapverblijven mogelijk gemaakt.

Het Centre Hélène ontwikkelde zich steeds meer tot een sociaal centrum, waar ook oudere vrouwen uit de omgeving actief waren, bijvoorbeeld als oppas voor de kinderen van de meisjes die les volgden, in ruil voor een warme maaltijd. Dankzij een eenmalige gift van Yoreem kon er een generator worden aangeschaft, waardoor er verlichting kwam. Dat maakte het mogelijk om ook ’s avonds kook- en naailessen te geven, bedoeld voor vrouwen uit het dorp. Met een andere gift werd een moestuin gerealiseerd, waar koffie en cacao verbouwd kon worden.  In het naaiatelier konden meisjes die van school kwamen hun eigen bedrijfje opzetten, indien nodig met begeleiding vanuit school.  In ruil gaven deze meisjes weer les aan de eerstejaars leerlingen. Meisjes die de opleiding afronden ontvingen als startkapitaal een naaimachine. Het achterliggend doel was om de trek naar de stad tegen te gaan en economische activiteiten in het dorp te ontwikkelen.

In 2012 heeft Yoreem met financiële steun van de Marthe van Rijswijk Foundation ook een goed verzorgde drinkwaterplaats gerealiseerd naast de school, die door twee ingenieurs van Royal HaskoningDHV werd afgemaakt en goedgekeurd. De drinkwaterplaats gaf de hele wijk van de school toegang tot schoon drinkwater. In 2017 heeft de overheid van Kameroen Centre Hélène als officiële onderwijsinstelling erkend. Een erkenning waar iedereen enorm trots op was. Omdat Centre Hélène hierdoor recht kreeg op overheidssteun, heeft Yoreem Foundation haar rol in de financiering van de school toen stopgezet

Meer projecten