Yoreem foundation

Missie & visie

Met Yoreem Foundation ondersteunen we projecten die doordacht zijn en bijdragen aan de integrale, duurzame ontwikkeling van het betreffende gebied en/of de doelgroep, perspectief bieden en een menswaardig bestaan mogelijk maken. De economische ontwikkeling is hierbij van belang, maar deze krijgt vaak pas kans van slagen als ook onderwijs, een goede infrastructuur, gezondheidsvoorzieningen en welzijn voor iedereen binnen handbereik zijn.

De samenhang van doelen willen we bereiken binnen een project van Yoreem Foundation. Ook komt het voor dat we participeren in projecten van partnerorganisaties die actief zijn in de regio. Door samenwerking, het delen van kennis en ervaring en door de inspanningen goed op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van ieders deskundigheid en komen projecten op een goede en efficiënte manier tot stand en zijn ze duurzaam.

Wij vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient om een menswaardig bestaan op te bouwen. Yoreem wil daar aan bijdragen en geeft mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug, zodat ze vervolgens op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we door relaties aan te gaan met mensen in ontwikkelingslanden, zoals Peru en voorheen Kameroen. Samen met lokale gemeenschappen ondersteunen en begeleiden we kleinschalige projecten onder meer door het verstrekken van geld en goederen.

Organisatie & bestuur

Yoreem kent de vorm van een stichting: Stichting Yoreem Foundation. Deze stichting is in 2006 opgericht en beschikt over een ANBI-goedkeuring. Het bestuur bestaat uit:

Wim Wesselo – voorzitter a.i./penningmeester

Bart van Zessen – secretaris

René Sueters – algemeen bestuurslid

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en krijgen geen kosten vergoed.

 

Beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening

In ons beleidsplan leest u over onze missie en visie, en op welke projecten wij ons richten. Het jaarverslag toont een tekstueel verslag en verwijzing naar de eindverantwoording van Pachachaca. Het financieel overzicht ofwel de jaarrekening biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven van Yoreem Foundation.

Hier vindt u het beleidsplan 2023-2024 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u het beleidsplan 2021-2022 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u het jaarverslag 2023 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u het jaarverslag 2022 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u het jaarverslag 2021 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u de jaarrekening 2023 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u de jaarrekening 2022 van Yoreem Foundation.

Hier vindt u de jaarrekening 2021 van Yoreem Foundation.

Lees meer